Raporty

Poniżej publikujemy raporty dotyczące opłacalności inwestycji w budynki energooszczędne i pasywne. Opracowania te są wynikiem naszych prac  i studiów nad ekonomiką takich przedsięwzięć. Powstały jako odpowiedź na pytania często zadawane przez naszych klientów. Są narzędziem służącym do podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych. 

 

„Przedstawione poniżej obliczenia mają na celu zobrazowanie rentowności inwestycji w budynek energooszczędny o standardzie energetycznym zbliżonym do tzw. „domu pasywnego” w odniesieniu do inwestycji w budynek tzw. „konwencjonalny”, a w efekcie uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Czy inwestycja w dom pasywny jest opłacalna”.
Obliczeń dokonano dla dwóch projektów z naszej oferty, najmniejszego domu greenCUBE_108 i jednego z najbardziej popularnych greenCUBE_196.

 

Obliczenie rentowności inwestycji domu energooszczędnego greenCUBE_108
Obliczenie rentowności inwestycji domu energooszczędnego greenSPACE_196

 

 

 

 

Raport wykonany dla inwestycji według projektu greenCUBE_140

 

Raport badań wyników obliczeń energetycznych dla projektu greenCUBE_140

 

 

Raport z badań termowizyjnych domu wybudowanego wg projektu greenSPACE_197

Raport badań termowizyjnych domu wg projektu greenSPACE_197